OTTA Logo

Registrácia

Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti o Registráciu (registračný formulár), beriem na vedomie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním Služby, ktoré upravujú Všeobecné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s., ktorých znenie nájdete TU. Základné informácie pre Vás ako spotrebiteľa nájdete TU.

Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti o Registráciu (registračný formulár) a uzatvorením každej jednotlivej Zmluvy udeľujem vo vzťahu ku každej jednotlivej Zmluve uzatváranej na základe Registrácie súhlas s vydávaním elektronickej faktúry za Služby v súlade s ustan. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti o Registráciu (registračný formulár) spoločnosť Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č.: 3885/B, IČO: 36 364 568 (Poskytovateľ) začne spracúvať Vaše osobné údaje, pričom bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete TU.


* Povinné polia